Sigorta Sektörü Çözümlerimiz

Finans ve Sigorta sektörü büyümeye, rekabete ve tabii ki hilekarlıklara en açık sektörlerdir. Sektörde farklı şirketler aynı anda aynı amaca yönelik faaliyet göstermektedir. Var olan müşterilere yeni finansal ürünler satabilmenin sırrı, müşterileri iyi anlamaktır. Sigorta şirketleri, müşterilerinin rakiplerine geçmesini engellemek ve müşteri karlılığını arttırmak için “müşteri kazanımı” ve “çapraz satış” kampanyaları düzenlemektedir. Sigorta şirketlerinin kârlılıklarını arttırabilmesinde en önemli faktörler düşük maliyetli ve odaklı pazarlama stratejileri ile düşük risk gruplarına yönelik pazarlama stratejileri geliştirilmesidir.

Sigorta şirketlerinde “müşteri kaybı riski” en yüksek ve maliyetli olan şirketler özellikle “Bireysel Emeklilik” şirketleridir. Bireysel Emeklilik Şirketleri; müşterilerinin emeklilik fonlarını diğer firmalara geçirmesindeki kolaylıklardan dolayı, müşterilerini elde tutmak konusunda zorlanmaktadırlar. Şirketlerin kârlılıklarını arttırabilmesinde en önemli faktörlerlerden birisi, düşük maliyetli ve müşteri odaklı pazarlama  ile terkedebilecek müşterilerini belirleyip, onları ellerinde tutmaktır. Bireysel Emeklilik müşterilerinin “kârlı müşteriler” olabilmeleri için en az 4 – 6 sene boyunca fonlarını transfer etmeden bir emeklilik firmasında sürekliliğini koruması gerekmektedir.

Müşterilerin, fonlarını diğer bireysel emeklilik firmalara geçirmelerinde yani “terk etmesinde” birçok farklı sebep olabilmektedir. Bu sebeplerin anlaşılıp müşteri terk etmeden, o müşterinin belirlenmesi, ve o müşterinin elde tutulması için gerekli önerilerin oluşturulması ya da gerekli tedbirlerin alınması, müşteri kârlılığının arttırılabilmesi açısından önemli bir gereksinimdir. Sektörde, önemli müşteri kaybını azaltabilmek yolunda hangi müşterilerin hangi sebeplerle rakiplerine geçtiklerini, poliçe iptallerinden kaynaklanan kayıplarını nasıl azaltabileceklerini tespit etmek önemli hedeflerdendir.

Sigorta Sektörü Çözümlerimiz: 

 • Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi Çözümleri

  • Müşteri Mevcut & Potansiyel Değer Segmentasyonu

  • Müşteri Davranış Segmentasyonu

  • Müşteri Eğilim Modellemesi

  • Müşteri Bağlılık Segmentasyonu

  • Churn

 • Operasyonel Verimlilik

  • Acentalar için Nokta Bazlı Verimlilik Skorlaması

  • Bölgesel Risk Tahmini

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Finansal Risk Yönetimi & Sahtecilikle Mücadele

 • Hasar Süreçleri Yönetimi
   


Sektörel çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, info@aims.com.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.