Qlik Sense

Günümüzde birçok kurum kendi sektör büyüklüklerine bağlı olarak hergün kaçınılmaz miktarda yeni veri biriktirmekte, alınacak stratejik kararların daha sağlıklı olabilmesi için bu verilerin işlenerek anlamlı bilgilere dönüştürülmesi noktasında adımlar atmaktadırlar. Veri madenciliği süreçleri bu verilerin işlenerek değerli bilgilerin ortaya çıkarılmasında, kuruluşların iç süreçlerini iyileştirmede, hedef odaklı kampayalar geliştirmelerinde, müşteri ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve ortaya çıkan ve sürekli değişen trendleri anlamlandırabilme noktasında kuruluşlara geleceklerini daha akılcı yönetme üstünlüğü sağlamaktadır. Bununla birlikte, giderek büyüyen bu veri yığınları ve verilerin bizlere söylediklerinin doğru bir şekilde özetlenmesi oldukça önem kazanmaktadır. Dünyadaki kullanıcıların yaklaşık 3’te 1’i nitelikli verinin anlamlandırılmasında sorun yaşadıklarını vurgulamışlardır.