PS CLEMENTINE PRO

Günümüzde veri işleme süreci neredeyse her sektördeki kuruluşlar için gündelik hayatın önemli bir parçası haline geldi. Bu nedenle veriyi toplama, analiz etme, analiz sonuçlarını bilgiye dönüştürüp karar vericilere hem verimli hem de etkili aksiyonlar alabilmeleri için sunulması ve tüm bu sürecin yönetilmesi ve desteklenmesi son derece önemlidir.

Bu süreçte hem kullanıcı yorumları hem de kendi deneyimlerimize dayanarak, kullanılabilirliği ve işlevselliği farklı bir boyuta taşıyan yeni analitik çözümler sunmayı hedeflemekteyiz. Predictive Solutions, kurumların ve kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını bir arada karşılayan, dünyaca ünlü ve alanında lider IBM SPSS ürün ailesinin farklı bileşenleri kullanılarak oluşturulmuş yeni bir çözüm sunmaktadır:

 

PS CLEMENTINE PRO

PS CLEMENTINE PRO – alanında en iyi veri madenciliği ve büyük veri analizi ortamı olan IBM SPSS Modeler çözümünü temel alan bir analitik çözümler bütünüdür. Bu çözüm mimarisi, kurum ihtiyaçlarına ve öngörüsel analizlerin iş süreçlerine ve sistemlerine entegrasyonunda esnek bir yapı sağlar.


PS CLEMENTINE PRO bileşenleri;

  • PS Desktop – Kuruluşların analitik süreçlerinin işleyişini sağlayan bir yönetim uygulamasıdır. Hem analizleri gerçekleştirip, analitik süreçler tasarlayacak analistlere hem de herhangi bir analitik motor yardımı olmadan kendi bilgisayarlarında iş ihtiyaçlarına yönelik önceden hazırlanmış analitik süreçleri çalıştırıp sonuçları görüntüleyecek olan iş kullanıcılarına özel bir çözüm platformudur.
  • IBM SPSS Modeler –  Görsel kullanıcı ara yüzü ile tüm veri madenciliği sürecinde farklı kaynaklardaki veriye aynı anda erişim, veri birleştirme (merge, append), filtreleme, veri tipi tanımlaması, veri manipulasyonu, veri maskeleme, istatistiksel ve yapay zekâ algoritmaları ile modelleme imkânı sağlar. Bununla birlikte raporlama ve sonuçların herhangi bir ortama aktarılmasına kadar geçen bütün süreci farklı bir ekrana geçiş yapmaya gerek kalmaksızın, herhangi bir kod yazma ihtiyacı duymadan, aynı ara yüz üzerinde görsel akışlar kullanılarak tasarlayabilir ve yönetebilirsiniz. IBM SPSS Modeler, dünyada kullanımı en çok tercih edilen veri madenciliği çözüm platformudur.
  • PS CLEMENTINE Database – Kullanıcılar tarafından yapılan analitik çalışmalar sonucunda oluşan akışların, modellerin, ilgili dokümantasyonların güvenilir bir ortamda saklanmasını, yönetilmesi, versiyonlanmasını sağlayan bir “analitik varlık kütüphanesi” ortamı sunar.
  • PS CLEMENTINE Scheduler – PS CLEMENTINE Database ortamında saklanan analitik iş süreçlerinin zamana bağlı olarak otomatize çalıştırılmasını sağlayan bir bileşendir.

 

Prediktif Analizlerde en iyisi!

Çok sayıda analitik teknikleri, kolay kullanım ile birlikte birleştiren bir ara yüz yardımı ile gerçekleştirebilirsiniz. IBM SPSS Modeler; SQL pushback, in-database minig, Hadoop, Spark gibi performans avantajları sağlayan özellikleri destekler.

 

İş Kullanıcıları dışarıda kalmasın!

İş kullanıcıları farklı iş ihtiyaçlarına göre önceden hazırlanan analitik modelleri kullanarak skorlama yapabilirler.

 

Analitik varlık yönetimi

Yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan analitik varlıklar için güvenilir ortamda saklama, yönetme, versiyonlama, paylaşma özelliği sağlar.

 

Süreç Otomasyonu

Oluşturulan tüm analitik süreçlerinizin çalışma yapısını manuel takipten uzaklaştırıp, zamana bağlı otomatize etme özelliği sağlar.

 

Prediktif Analiz Motoru: IBM SPSS Modeler

Tüm veri madenciliği adımları tek bir görsel programlama arayüzünde, sürükle bırak yöntemiyle kod yazmaya gerek duymadan gerçekleştirebilirsiniz. IBM SPSS Modeler ile çok sayıda farklı veri kaynağındaki (veritabanları, text, excel, xml dosyaları gibi) verilere kolaylıkla erişebilir, kayıtlar ve alanlar üzerinde çeşitli işlemler yapabilir ve modelleme süreçlerini efektif bir biçimde yönetebilirsiniz. Çok sayıda istatistiksel ve yapay zeka algoritmaları ile veritabanlarına özgü modelleme algoritmalarını (in-database mining) da kullanarak, iş ihtiyaçlarına yönelik analitik modeller geliştirebilirsiniz. Kurulan analitik modellerin sonuçları kolaylıkla operasyonel sistemlere entegre edilip, kullanılabilir.

 

 

 

Analitik Kütüphane: PS Clementine Database

Yapılan veri madenciliği çalışmaları sonucunda oluşan analitik varlıkların ve dokümanların güvenilir bir kütüphane yapısında saklanmasını, versiyonlanmasını, yönetilmesini ve süreçlerin otomatik çalıştırılmasını sağlayan bir ortam sunar. Oluşturulan analitik akışlar, tasarlanan görevler ve zamanlama bilgileri bu kütüphane yapısında tutulur.

 

 

 

Analitik görev zamanlayıcısı: PS Clementine Schedular

Oluşturulan her bir analitik iş sürecinin, belli bir zaman çizelgesi doğrultusunda otomatik olarak çalıştırılmasını sağlayan uygulamadır. Bu şekilde bir çok manuel süreç otomatikleştirilir ve karar vericilere, kurumun operasyonel sistemlerine sürekli bilgi akışı sağlanır.