Enerji Sektörü Çözümlerimiz

Enerji sektörü hızlı ve doğru karar almanın başarıda kritik unsur olduğu önemli bir sektördür. Öngörüsel analiz çözümleri sağladığı karar desteği ile enerji sektörünün gelişmesinde son derece önemli bir pay tutmaktadır. Yıllık ve dönemsel tahminlerde sağlanacak küçük bir iyileştirme dahi orta ve büyük ölçekli enerji şirketlerinde milyonlarca dolar değerinde bir kazanım sağlamaktadır.

Avustralya’da enerji sektöründe tahmin hatasında %1’lik bir artışın yıllık işletme giderlerinde £10 milyon’luk işletme masrafı artışına neden olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik, tutarlı ve sağlam bir sistem yönetimi için zamanında ve doğru tahminlere ihtiyaç duyulmaktadır (“Bunn, D. W., 1982, “Short Term Forecasting: A review of procedures in the electricity supply industry”, Journal of the Operational Research Society, Vol. 33, pp.533-545”).

Enerji sektöründe en önemli ihtiyaçlardan biri “doğru tahmin” lerdir. Talebin doğru tahmin edilmesi, olası sistem arızalarının  doğru tahmin edilmesi ve daha bir çok ihtiyaç söz konusudur. Bu tahminlerin her biri şirket karlılığı üzerinde doğrudan etkilidir. Enerji sektörü parametre sayısının fazla (hava durumu, ekonomik göstergeler, sayaç uygulamaları, vb.), “yanlış tahmin” bedelinin en yüksek olduğu sektördür.

Enerji sektöründe tahmin çalışmalarının doğru yapılandırılması için tahmin çalışmalarında analitik yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. İş bilgisi ile desteklenen analitik tahmin sonuçları, elde edilen yeni veriler ile modeller güncellendikçe iyileşmekte, tahmin güven değeri artmaktadır.

Doğru tahmin yapabilmek için doğru analitik yöntemlerin kullanılması, modellerin işletmecinin kendi gerçek verileri üzerinden geliştirilmesi ve yeni verilere göre sürekli güncellenmesi gerekir. Analitik yöntemlerin dinamik ve etkin kullanımı bir zorunluluk olan bu çalışmalarda ihtiyaca cevap veren tek bir uygulamanın sürekli kullanımı söz konusu değildir.

Enerji sektöründe talep/tüketim tahminleri iki şekilde yapılmaktadır; zaman serileri analizi yöntemleri kullanılarak ve/veya “Sinir Ağları” gibi yapay zeka kökenli tahmin yöntemleri kullanılarak. Zaman serileri analizi yöntemleri kullanılırken en önemli unsur işletmecinin verilerinin yapısı ve ne kadar geçmişe gittiğidir. Zaman serileri analizinde “dörde bir kuralı” geçerlidir, yani 4 yıllık bir veri ile 1 yıllık tahmin yapılabilmektedir.  Zaman serileri analizi ile ilgili çalışmalarda mevsimsel etkiler son derece önemlidir. Her iki yöntemin kullanımında da işletmenin kendi verileri üzerinden doğru modellerin geliştirilmesi, bu modellerin tahmin doğruluğunun takip edilmesi, kritik model performans değişimlerinin otomatik olarak üretmesi ve modellerin güncellenmesi gerekir. Analitik yöntemlerin etkin kullanılabilmesi için kolay kullanımlı, lokal desteği iyi olan, uygulama desteği konusunda yardım alınabilen, geliştirilen modellerin kolayca güncellenebileceği paket yazılımların tercih edilmesi projelerdeki başarıyı artırmaktadır.

Talep Tahminlerinde “dönemsellik” önemlidir. Regüle piyasalarda “kısa dönemli talep tahminleri” kullanılmakla beraber, Regüle Olmayan piyasalarda “kısa”, “orta” ve “uzun” vadeli tahmin yapma gerekliliği vardır.

Tahminlerinde kullanılan parametreler tahminin dönemselliğine göre değişkenlik gösterir. Bu faktörlerin talep tahmininde kullanılmadan önce test edilmesi gerekmekle beraber deneyimlerden edinilen bazı sonuçlar vardır. Kısa dönem talep tahminlerinde haftanın günü, sıcaklık, mevsimsel etkiler ve nem oranı etkilidir. Kısa dönem talep tahminleri günlük operasyon ve planlamada kullanılır. Orta dönem talep tahminlerinde tüketici fiyat indeksi ve ortalama maaş veya döviz kuru gibi makro ekonomik parametreler etkilidir. Orta dönem talep tahminleri yakıt tedariki ve operasyonel bakım planlama açısından önemlidir. Uzun dönem talep tahminlerinde ekonomik durum, politik ve endüstriyel gelişmeler etkin paremetrelerdir. Uzun dönem talep tahminleri sistemde yapılacak bakım çalışmalarının planlanması gibi operasyonel planlar ve büyüme planlarında kullanılır.


Sektörel çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, info@aims.com.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.