IBM SPSS Statistics

SPSS İstatistiksel Analiz Çözümleri

Veri” ham hali ile bize çok fazla bir şey ifade etmez. Veriden nitelikli BİLGİ elde etmenin yolu verinin istatistiksel yöntemler ile analiz edilmesi ile mümkündür. Verinin istatistiksel analizi ile geçmişi görüntülemek, mevcut durumu değerlendirmek ve geleceğe dair öngörülerde bulunmak, işimize dair karar desteği sağlamak, ne- neden- nasıl sorularına yanıt almak mümkündür. “IBM SPSS Statistics” veri analizinde analistler ve araştırmacıların işlerini dinamik olarak, kolayca yapabilmesi, aynı veri üzerinden yeni gelen değerlere göre analiz sonuçlarını hızlı bir şekilde tekrarlama imkanı sunan, sonuçların kurumsal ve bireysel yapıda dinamik paylaşımına imkan veren alanında en çok tercih edilen çözümdür. “IBM SPSS Statistics” kullanıcı dostu ara yüzü ile farklı profil ve düzeydeki kullanıcıların kolayca analiz yapmasına olanak sağlamaktadır.

 

IBM SPSS Statistics” modüler bir yapıda olup, sunduğu 20 farklı modül ve bileşen ile kullanıcıların temel bir içerik ile başlayıp gelişen ihtiyaçlarına göre analitik kapsamı genişletebilmesine izin vermektedir. IBM SPSS Statistics Modülleri;

SPSS Statistics BaseSPSS Statistics Base, analitik süreci baştan sona tamamlayabilmek için ihtiyacınız olan temel yetenekleri sunmaktadır.
SPSS Statistics DeveloperSPSS Statistics Developer, SPSS Statistics' in temel işlevsel modülleri ile R ve Python fonksiyonlarını entegre etmektedir.
SPSS Advanced StatisticsSPSS Advanced Statistics, kullanıcıların karmaşık verilerle çalışırken en doğru sonuçlara ulaşmasına yardımcı olmak için tek ve çok değişkenli istatistiksel modelleme tekniklerini içermektedir.
SPSS BootstrappingSPSS Bootstrapping, analitik modelleri daha güvenilir hale getirmek için kullanılan yöntemlerin tutarlılığını test eden metotları içermektedir.
SPSS CategoriesSPSS Categories, Tahmine dayalı analiz, istatistiksel öğrenme, algısal harita ve tercih ölçekleme gibi gelişmiş teknikleri kullanarak müşterilerin hangi özelliklerinin, ürününüz ya da markanızla ilişkili olduğunu anlayabilmenize ve diğer ürünlere göre sizin ürünlerinizi nasıl algıladıklarını veya değerlendirdiklerini tespit etmenize imkan vermektedir.
SPSS Complex Samples SPSS Complex Samples, pazar- kamuoyu araştırmacılarının ve sosyal bilimcilerin araştırma analizleriyle örnek tasarımı bütünleştirerek istatistiksel açıdan daha geçerli çıkarımlarda bulunabilmelerini sağlamaktadır.
SPSS ConjointSPSS Conjoint, pazar araştırmacılarının tüketici tercihlerini anlamasında yardımcı olarak daha etkin fiyatlı ve pazar payı yüksek ürünler tasarlamasına olanak sağlamaktadır.
SPSS Custom TablesSPSS Custom Tables, kolaylıkla okunup yorumlanabilen tablolar oluşturmanızı sağlamaktadır.
SPSS Data PreparationSPSS Data Preparation, daha hızlı ve doğru veri analizi sonuçları elde etmek için analitik sürecin veri hazırlığı aşamasını kolaylaştıran gelişmiş teknikleri içermektedir.
SPSS Decision TreesSPSS Decision Trees, grupları daha etkili bir şekilde tanımlamanıza, gruplar arasındaki ilişkileri keşfetmenize ve gelecekte ortaya çıkabilecek olayları tahmin etmenize yardımcı olmaktadır.
SPSS Direct MarketingSPSS Direct Marketing, müşterilerinizi daha iyi tanımanıza, pazarlama kampanyalarınızı geliştirmenize ve pazarlama bütçenizin yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmaktadır.
SPSS ForecastingSPSS Forecasting, analistlerin uzman birer istatistikçi olmadan trendleri belirlemelerine, hızlı ve kolay bir şekilde geleceğe yönelik tahminleme yapmalarına olanak sağlamaktadır.
SPSS Exact TestsSPSS Exact Test, küçük örneklem kullandığınızda sonuçlarınızın güvenilirliğinden emin olmanıza olanak sunmaktadır.
SPSS Missing ValuesSPSS Missing Values, eksik verilerinizi ortaya çıkartıp, özet istatistikler tahmin ederek kayıp değerleri istatistiksel algoritmalarla doldurabilmenizi sağlamaktadır.
SPSS Neural NetworksSPSS Neural Networks, verilerinizdeki karmaşık ilişkileri keşfetmenizi sağlayan doğrusal olmayan verilerin modellenmesi sağlamaktadır.
SPSS RegressionSPSS Regresyon, kategorik veya sürekli hedef değişkenleri tahmin etmenize ve çok sayıda doğrusal olmayan regresyon yöntemleri uygulamanıza imkan sağlamaktadır.
SPSS SamplePowerSPSS Sample Power, araştırmalarınız için doğru örneklem büyüklüğünü hızlıca bulmanıza ve çalışmanıza başlamadan önce olası sonuçları test etmenize imkan sağlamaktadır.
SPSS AmosYapısal Eşitlik Modellemesi için kullanılan bileşendir.
SPSS Visualization DesignerIBM SPSS Visualization Designer, Sürükle-bırak yöntemiyle en basit grafksel raporlama metotlarından ileri seviyeli grafiksel raporlara kadar geniş kapsamlı bir grafik kütüphanesi sunmaktadır.

SPSS Text Analytics

for Surveys

SPSS Text Analytics for Surveys, daha iyi öngörüler elde etmek ve istatistiksel analiz yapabilmek için açık uçlu metinsel yanıtları kategorilere ayırır ve sonuçları diğer araştırma verileriyle bütünleştirerek analiz edilmesine imkan ver

SPSS Programmability

Extension

SPSS Statistics Programmability Extension, SPSS Statistics’in yeteneklerini Pyton, R, Java ve Microsoft Visual Basic’in .NET versiyonu gibi harici programlama dilleriyle yeni işlemler ekleyerek genişletmenize olanak tanımaktadır. 


IBM SPSS Statistics Bundle ürün gurubu en çok tercih edilen modüllerin tek bir paket olarak avantajlı fiyat ile alınması için oluşturulmuştur. 3 farklı Statistics Bundle paketi bulunmaktadır;

 SPSS Statistics
Standard
SPSS Statistics
Professional
SPSS Statistics
Premium
SPSS Statistics Base
SPSS Regression
SPSS Advanced Statistics
SPSS Custom Tables
SPSS Categories 
SPSS Missing Values 
SPSS Desicion Trees 
SPSS Data Preparation 
SPSS Forecasting 
SPSS Neural Networks  
SPSS Conjoint  
SPSS Exact Tests  
SPSS Bootstrapping  
SPSS Complex Samples  
SPSS Direct Marketing  
SPSS AMOS  
SPSS SamplePower  
SPSS Visulation Designer  
SPSS Programmability Extension

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, info@aims.com.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.