IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services(C&DS) platformu oluşturulan analitik süreçlerin uygulanması ve kurum bünyesinde karar alıcılarca efektif kullanılmasını sağlayan kurumsal bilgi entegrasyon çözümüdür. Oluşturulan analitik varlıkların merkezi, güvenilir ve denetlenebilir bir ortamda saklanmasını, analitik ve oprerasyonel süreçlerin kontrol ve yönetimini sağlayan esnek bir platformdur. C&DS web portal özelliği ile tasarlanan iş süreçlerinin sonuçlarını ve süreç raporlarının gerçek zamanlı olarak son kullanıcılarla paylaşımını sağlar.

C&DS özetle kurumlara analitik varlıklarını yönetme, kurumsal bilgi paylaşımı, know-how havuzu oluşturma ve nitelikli bilgiye yaygın-eş zamanlı erişim imkanı vermektedir.

Kurumlar bünyesinde analitik çalışmalar sonucunda pek çok model oluşur, bu modellerin güncellenmesi, güncellenen yeni versiyonların takibi, analitik projeler ile ilgili dokümantasyonların merkezi olarak saklanması, proje deneyimlerinin paylaşılması ve yapılan hataların tekrarlanmaması, oluşturulan modellerin sonuçlarının güvenilirliğinin izlenmesi, süreçlerin otomasyonu vb. analitik projelerin başarısının sürekliliği açısından çok önemlidir.

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, analitik varlıkların yönetilmesi, analitik süreçlerin otomatik olarak yürütülmesi ve analitik sonuçların kurum bünyesinde güvenli ve efektif bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Analitik süreçlerin otomasyonu model sonuçlarının güvenilirliğini garanti eder. Modellerin kurumsal platformda dinamik olarak uygulamaya alınması, model skorlarının dinamik paylaşımı analitik çalışmalar için yapılan yatırımın hızlı geri dönüşünü(ROI) garantiler.+ Daha Fazla Bilgi

Broşürler

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Broşürü


Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, info@aims.com.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.