Uzmanlık Alanlarımız

İşimiz Veri Bilimi

Günümüzde şirketler müşterileri, tedarikçileri, işlemleri ve ürünleri ile ilgili; kamu kurumları verdikleri hizmetler, uygulanan programlar ve işleyişlerinin her aşaması ile ilgili sürekli veri üretmekte... akıllı sayaçlardan, telefonlardan vb. milyonlarca sensörden gelen veriler ile sosyal medyada üretilen veriler eklendiğinde günümüzde Petabyte(1024 Terabyte), Exabyte (1024 PetaByte), ZettaByte(1024 ExaByte) boyutlarında veri kavramları gündemdedir.

Kazanmak ile Kaybetmek arasındaki çizginin her geçen gün inceldiği günümüz ekonomisinde ham verilerin iş ihtiyaçlarına çözüm üretecek nitelikli bilgiye dönüştürülmesi şirketler için kazanmanın yeni kuralı olmuştur. Nitelikli Bilgiye giden yol iyi planlanmış, kapsamlı "Analitik Çalışmalar" dan geçmektedir. Yapılan en önemli hata bu verilerden salt raporlama amaçlı faydalanılmasıdır. Bu verilerin geçmişi görmemizi sağlayan raporlama ile birlikte analitik çözümler kullanılarak aksiyon alınabilir bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir.                                                                    

Hedefimiz, Bilgi’nin, Öngörü’nün ve Doğru Tahmin Yapabilmenin gücü ile kurumların anı yakalaması ve geleceği öngörerek doğru aksiyon planları oluşturmasına destek olmak. Analitik karar Mekanizmasının temellerini oluşturan her türlü çözüm bizim uzmanlık kapsamımıza giriyor. Ham verilerden nitelikli karar almaya ve bu kararların kurumlar bünyesinde dinamik uygulanmasına uzanan interaktif süreçte uzmanlıklarımızı her geçen gün geliştiriyoruz.

Bu kapsamda "Veriden Değer Yaratma" hedefi ile ham verilerden nitelikli kararlar almaya ve bu kararların dinamik uygulanmasına uzanan interaktif süreçte yer alan Yazılım Çözümleri, AIMS Analitik Vizyonu ile geliştirdiğimiz Uygulama Çözümleri, Kapsamlı Analitik ve Uygulama Eğitimlerimiz, Danuışmanlık Hizmetlerimiz ile sizlere “Analitik Çözümler” üretiyoruz. Analitik CRM, Sosyal CRM, Müşteri Verimliliği, Dinamik talep Tahminleri, Analitik Fraud Yönetimi, Analitik Risk Yönetimi, Analitik İnsan Kaynakları Yönetimi, Coğrafi Veriye Analitik Bilgiye Dayalı Karar Mekanizması sunan Nokta Bazlı Zeka çözümümüz “Analitik Vizyon” konsepti içerisinde konumlandırdığımız çözümlerimizden sadece birkaçı.

AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®  destek programında 3. Grup Bilişim Danışmanlığı alanında yetkilendirilmiştir. TURQUALITY® kapsamında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak adına uygun bulunan projeleriniz için ciddi destekler sağlayabilirsiniz. Program kapsamında destek alabilecek firmalar arasındaysanız  projelerinizi bizimle yürütmeniz size projelerinizin %50'si kadar bir destek sağlama imkanı sağlıyacaktır.

IBM’in Teknik Destek Verme Sertifikasyonlarına sahip, Çözüm Sağlayıcı tanımında, Premier seviyede çözüm ortağı olarak IBM SPSS Enterprise, IBM SPSS Statistics, IBM ILOG, IBM Watson Content Analytics, vb. çok sayıda IBM yazılımını projelerimizde çözüm bileşeni olarak kullanıyoruz.

Ürün GrubuS/W
Solution Provider
S/W
Support Provider
S/W
Reseller
IBM SPSS Statistics 
IBM SPSS Enterprise 
IBM Enterprise Marketing Management 
IBM FileNet 
IBM Smarter Cities 
IBM Cognos  
IBM Watson  
IBM SaaS