IBM SPSS Statistics ile İstatistiksel Analizler Eğitimi

İstatistiksel analiz eğitimlerimiz beş grup altında toplanmaktadır. İleri eğitimler öncesinde temel eğitimlerin alınması ve alınan eğitim özümsendikten sonra bir sonraki eğitimin alınması eğitim sonrası başarısı ve uygulanabilirliği açısından önemlidir.

IBM SPSS Statistics ile İstatistiksel Analizler Eğitimi(4 Gün – 20 Saat)

"IBM SPSS Statistics ile İstatistiksel Analizler" eğitimi "IBM SPSS Statistics" eğitim zincirinin ilk eğitimidir. Eğitimde temel istatistiksel analiz yöntemleri (t testleri, Anova vb.) uygulamalar ile anlatılmaktadır. Eğitimin amacı temel analiz bilgisi olan ve istatistiği araç olarak kullananların çalışmalarını verimli bir şekilde yürütebilmesini sağlayacak bilgi alt yapısını oluşturmak, veri analiz kalitesini arttırmaktır. Eğitim İçeriği için tıklayınız...

IBM SPSS Statistics ile Veri Yönetimi ve Manipulasyonu Eğitimi(3 Gün – 15 Saat)

"IBM SPSS Statistics ile Veri Yönetimi ve Manipulasyonu Eğitimi" eğitimi "IBM SPSS Statistics" eğitim zincirinin ikinci seviye eğitimidir. Eğitimin amacı; toplanan verilerin analiz süreçleri öncesinde en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayarak yapılacak analiz çalışmalarının verimli bir şekilde yürütebilmesini sağlamaktır. Eğitimde ileri veri hazırlama, temizleme, görselleştirme teknikleri uygulamalar ile anlatılmaktadır. Eğitim İçeriği için tıklayınız...

IBM SPSS Statistics ile Öngörüsel Modelleme Eğitimi(3 Gün – 15 Saat)

“IBM SPSS Statistics ile Öngörüsel Modelleme” eğitimi, IBM SPSS Statistics İle İstatistiksel Analizler eğitimini takiben, ileri istatistiksel analizlerden öngörüsel modelleme yöntemlerini (Regresyon, Lojistik Regresyon,Karar Ağaçları vb.) uygulamalı olarak öğrenmek isteyenlere yöneliktir. Eğitim İçeriği için tıklayınız...

IBM SPSS Statistics ile Segmentasyon Eğitimi(3 Gün – 15 Saat)

“IBM SPSS Statistics ile Segmentasyon” eğitiminde kümeleme analizi yöntemleri ve kümeleme analizi ile ilgili uygulamalar detaylı olarak anlatılmaktadır. Eğitime katılmak isteyen katılımcıların bu eğitim öncesinde IBM SPSS Statistics İle İstatistiksel Analizler ve IBM SPSS Statistics ile Öngörüsel Modelleme eğitimlerimini almış olmaları önerilir. Eğitim İçeriği için tıklayınız...

IBM SPSS Statistics ile Zaman Serileri Analizi Eğitimi(3 Gün – 15 Saat)

“IBM SPSS Statistics ile Zaman Serileri Analizi” eğitiminde zamana bağlı tahminleme yöntemleri uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Eğitime katılmak isteyen katılımcıların, IBM SPSS Statistics İle İstatistiksel Analizler ve IBM SPSS Statistics ile Öngörüsel Modelleme eğitimlerini almış olmaları önerilir. Eğitim İçeriği için tıklayınız...

IBM SPSS AMOS Temel Eğitimi(3 Gün – 15 Saat)

Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) hakkında bilgi sahibi olmak ve AMOS kullanarak YEM yöntemlerini analiz etmek isteyenler için düzenlenmiş bir eğitim programıdır. Eğitimimde; AMOS programının arayüzünün tanıtılması, YEM metodolojisi, YEM yöntemleri, Basit ve Çoklu Regresyon, Path Analizi, Model yeterliliğinin testi, Çoklu Grup Analizi, Keşifsel ve Doğrulayıcı Faktör Analizi, Genel Modeller ve Özel Konular (Nested Modeller, Uyum Ölçütleri, Kayıp Veri, Bootstrapping, Normallik Testi, Amos Basic) konularına yer verilmektedir. Eğitim İçeriği için tıklayınız...


Eğitim başvurularınız veya kurumunuza özel eğitim içeriği tasarımları hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, egitim@aims.com.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.