Sektörel Uygulama Eğitimleri

Sektörel uygulama eğitimlerimiz danışmanlık ekibimizin gerçekleştirdiği projelerde edindiği tecrübenin paylaşımının hedeflendiği eğitimlerdir. Bu eğitimlerimizde analitik projelerde yer alacak analitik uzmanların yanında iş bilgisine sahip olan uzmanların da eğitilmesi hedeflenmektedir. Analitik projelerde iş bilgisi olan uzmanların katılımı projenin başarısı açısından kritik önem taşımaktadır.

Analitik CRM - I Eğitimi(1 Gün – 5 Saat)

“Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi” Eğitimi Müşteri İlişkileri Yönetiminde belirli bir yapılanmaya gitmeyi hedefleyen kurumlar ve şirketler için hazırlanmıştır. Günümüzde kuruluşlar, müşteri verilerini (işlemsel veriler, müşteri hakkında veriler, müşteri şikayet verileri vb.) saklamanın önemini her geçen gün daha iyi anlamaktadır. Veri kaynaklarına yapılan yatırımın sürekliliğini koruması kuruluşların bu ham verilerden nitelikli düzeyde fayda sağlayabilmesi ile mümkündür, bu noktaya ise verinin nitelikli BİLGİ’ ye dönüştürümü ile ulaşılmaktadır. Bu sayede geçmişi görüntüleme, mevcut durumu değerlendirme ve en önemlisi olası durumları önceden öngörme ve etkin karar desteği ile kuruluşlar verilerini gerçek anlamda “değere” dönüştürmektedir. “Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi” Eğitimi kuruluşlara müşteri ilişkileri yönetiminde bu vizyonu ve uygulama deneyimini kazandırmayı hedefleyen bir eğitimdir.
Analitik CRM – I Eğitimi kurumların CRM Projelerinde ve Departmanlarında görev almakta veya alacak olan her kademenin (IT, Proje Yönetimi Birimleri, İş Kullanıcıları, Analitik Uzmanlar, vb.) katılımı içindir. Eğitim ile amaçlanan Analitik CRM Vizyonunun ve uygulama adımları hakkında sektörel uygulama örnekleri eşliğinde bilgi aktarımı sağlamaktır. Eğitim İçeriği için tıklayınız
...

Analitik CRM - II Eğitimi(5 Gün – 25 Saat)

“Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi” Eğitimi Müşteri İlişkileri Yönetiminde belirli bir yapılanmaya gitmeyi hedefleyen kurumlar ve şirketler için hazırlanmıştır. Günümüzde kuruluşlar, müşteri verilerini (işlemsel veriler, müşteri hakkında veriler, müşteri şikayet verileri vb.) saklamanın önemini her geçen gün daha iyi anlamaktadır. Veri kaynaklarına yapılan yatırımın sürekliliğini koruması kuruluşların bu ham verilerden nitelikli düzeyde fayda sağlayabilmesi ile mümkündür, bu noktaya ise verinin nitelikli BİLGİ’ ye dönüştürümü ile ulaşılmaktadır. Bu sayede geçmişi görüntüleme, mevcut durumu değerlendirme ve en önemlisi olası durumları önceden öngörme ve etkin karar desteği ile kuruluşlar verilerini gerçek anlamda “değere” dönüştürmektedir. “Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi” Eğitimi kuruluşlara müşteri ilişkileri yönetiminde bu vizyonu ve uygulama deneyimini kazandırmayı hedefleyen bir eğitimdir.
Analitik CRM – II Eğitimi kurumların CRM Projelerinde ve Departmanlarında görev almakta veya alacak olan her kademenin (IT, Proje Yönetimi Birimleri, İş Kullanıcıları, Analitik Uzmanlar, vb.) katılımı içindir. Eğitim ile amaçlanan katılımcıların sentetik veri setleri üzerinde Analitik Müşteri İlişkileri Yönetiminde uygulanan gerçek modelleme uygulamaları üzerinde çalışarak analitik deneyim kazanmasıdır. Eğitime katılım için birinci eğitime katılmış olmak gerekmektedir. Eğitim İçeriği için tıklayınız
...

Sağlık Sektöründe İstatistiksel Analizlere Giriş Eğitimi(4 Gün – 20 Saat)

Sağlık sektöründe çalışan analitik uzmanlar ve kendi verilerini değerlendirme ihtiyacı olan doktorlarımız için tasarlanmış olan eğitimimizde, veri kaynaklarına erişim, sağlık alanında kullanılan temel terimler, istatistiksel analiz yöntemleri (t testleri, non-parametrik testler, ANOVA vb.) IBM SPSS Statistics üzerinde uygulamalar ile anlatılmaktadır. Uygulama çalışmalarında sektöre özgü veriler kullanılmaktadır. Eğitimin amacı sağlık sektöründe veri analiz kalitesini arttırmaktır. Eğitim İçeriği için tıklayınız...

Sağlık Sektöründe İleri İstatistiksel Analizler Eğitimi(4 Gün – 20 Saat)

Sağlık Sektöründe IBM SPSS Statistics ile İstatistiksel Analizler II eğitimi, Sağlık Sektöründe IBM SPSS Statistics İle İstatistiksel Analizler I eğitimini takiben ileri istatistiksel analizlerden öngörüsel modelleme yöntemlerini (Regresyon, Lojistik Regresyon, Karar Ağaçları vb.) ve aynı zamanda Sağlık Sektörüne özgü istatistiksel yöntemleri (Tanı Testleri, Cox Regresyon, Life Tables vb.) uygulamalı olarak öğrenmek isteyenlere yöneliktir. Eğitimin amacı sağlık sektöründe veri analiz kalitesini arttırmaktır. Eğitim İçeriği için tıklayınız...


Eğitim başvurularınız veya kurumunuza özel eğitim içeriği tasarımları hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, egitim@aims.com.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.