IBM SPSS Advanced Statistics

Karmaşık İlişkilerin Analizi için Güçlü Modelleme Teknikleri

IBM SPSS Advanced Statistics kullanıcıların karmaşık verilerle çalışırken en doğru sonuçlara ulaşmasına yardımcı olmak için tek ve çok değişkenli modelleme teknikleri sunar.

Bu gelişmiş analitik tekniklere tıbbi araştırma, üretim, ilaç ve pazar araştırması gibi alanlarda veriden derin anlamlar çıkartmak için sıklıkla başvurulur.

IBM SPSS Advanced Statistics aşağıdaki imkanları sağlar:

  • Genel doğrusal modeller (GLM) ve karma model işlemleri
  • Genelleştirilmiş doğrusal modeller (GENLIN) normal dağılıma sahip yanıtlar için doğrusal regresyon, iki sonuçlu veriler için lojistik regresyon ve sayısal veriler için log-doğrusal modeller gibi yaygın kullanılan istatistiksel modelleri içerir.
  • Doğrusal karma modeller, aynı zamanda hiyerarşik doğrusal modeller(HLM) olarak da bilinen, GLM yöntemlerinin içindeki genel doğrusal modellerin genişletmiş hali olup ilişkili ve sabit olmayan değişkenlik gösteren verileri analiz eder.
  • Genelleştirilmiş tahmin denklemler yöntemleri, genel doğrusal modelleri ilişkili boylamsal ve kümelenmiş verilerle uyumu sağlayarak genişletir.
  • Genelleştirilmiş doğrusal karma modeller(GLMM) hiyerarşik veriler ve uç değerin geniş aralıkta olduğu sıralı değerler için kullanılır.
  • Yaşam analizi yöntemleri yaşam süresi veya süre verilerini incelemek için kullanılır.


+ Daha Fazla Bilgi

Deneme Sürümleri

IBM SPSS Statistics Desktop 23

Deneme sürümü kurulumlarıyla ilgili destek talebinde bulunmak için bizlerle iletişime geçebilir,destek@aims.com.tradresine mesaj gönderebilirsiniz.


Broşürler

IBM SPSS Advanced Statistics Broşürü
IBM SPSS Statistics ile Generalized Linear Mixed Models(GLM)
IBM SPSS Statistics 23 ile Yeni Gelen Özellikler
IBM SPSS Statistics ile İş ve Araştırma Problemlerinizi Çözüme Ulaştırın

Videolar

IBM SPSS Statistics ile İstatistiksel Analizler


Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, info@aims.com.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.