IBM SPSS Bootstrapping

Daha Güvenilir Modeller Üretin ve Daha Doğru Sonuçlar Elde Edin

IBM SPSS Bootstrapping analitik modellerin güvenilir olmasını sağlayan ve doğru sonuçlar üreten etkili bir yöntemdir. Analitik modellerin ve IBM SPSS Statistics ürün ailesinde bulunan tanımlayıcılar, ortalama karşılaştırmaları, çapraz tablolar, korelasyon, regresyon ve diğer yöntemlerin tutarlılığını test etmek için kullanılabilir.

IBM SPSS Bootstrapping

  • Orijinal örneklemden yerine koyarak örnekleme yöntemiyle yeniden örneklem oluşturarak tahmin edicinin örnek dağılımını hızla ve kolaylıkla tahmin etme,
  • Populasyonda bulunabilecek verilere ilişkin daha doğru bir görünüm elde etmek için bir veri kümesinin binlerce alternatif sürümünü oluşturma,
  • Aykırı değerlerin ve olağan dışı durumların etkisini azaltarak modelinizin kararlılığını ve güvenirliğini sağlama,
  • Standart hataları ve ortalama, medyan, oran, eşitsizlik oranı, korelasyon katsayısı, regresyon katsayısı gibi populasyon parametrelerinin güven aralıklarını tahmin etme,

gibi işlemleri yapma imkanı verir.
Deneme Sürümleri

IBM SPSS Statistics Desktop 23

Deneme sürümü kurulumlarıyla ilgili destek talebinde bulunmak için bizlerle iletişime geçebilir,destek@aims.com.tradresine mesaj gönderebilirsiniz.


Broşürler

IBM SPSS Bootstrapping Broşürü
IBM SPSS Statistics ile Generalized Linear Mixed Models(GLM)
IBM SPSS Statistics 23 ile Yeni Gelen Özellikler
IBM SPSS Statistics ile İş ve Araştırma Problemlerinizi Çözüme Ulaştırın

Videolar

IBM SPSS Statistics ile İstatistiksel Analizler


Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, info@aims.com.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.