IBM SPSS Categories

Kategorik Verilerde Sonuçları Tahmin Edin ve İlişkileri Açığa Çıkarın

IBM SPSS Categories, verilerinizdeki ilişkileri görselleştirmenizi, keşfetmenizi ve bulgularınıza dayalı sonuçları tahmin etmenizi kolaylaştırır. Tahmine dayalı analiz, istatistiksel öğrenme, algısal harita ve tercih ölçekleme gibi gelişmiş teknikleri kullanarak müşterilerin hangi özellikleri, ürününüz ya da markanızla ilgili en yakından ilişkili olduğunu anlayabilir ve diğer ürünlere göre sizin ürünlerinizi nasıl algıladıklarını ve değerlendirdiklerini öğrenebilirsiniz.

IBM SPSS Categories, aşağıdakileri yapmanıza yardımcı olacak gelişmiş analitik teknikleri içerir:

  • Çok değişkenli verileri ve ilişkilerini tamamen ve kolaylıkla analiz edin ve yorumlayın.
  • Kategorik verilere ilişkin ek istatistiksel işlemler uygulayarak nitel verileri nicel verilere dönüştürün.
  • Pazar segmentleri, tıbbi teşhisler, siyasi partiler ya da biyolojik türler de dahil olmak üzere çalıştığınız kategori türü ne olursa olsun temel ilişkileri grafiksel olarak görüntüleyin.

+ Daha Fazla Bilgi

Deneme Sürümleri

IBM SPSS Statistics Desktop 23

Deneme sürümü kurulumlarıyla ilgili destek talebinde bulunmak için bizlerle iletişime geçebilir,destek@aims.com.tradresine mesaj gönderebilirsiniz.


Broşürler

IBM SPSS Categories Broşürü
IBM SPSS Statistics 23 ile Yeni Gelen Özellikler
IBM SPSS Statistics ile İş ve Araştırma Problemlerinizi Çözüme Ulaştırın

Videolar

IBM SPSS Categories Canlı Demo
IBM SPSS Statistics ile İstatistiksel Analizler


Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, info@aims.com.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.